Bygg en pendlarstation i Tallnäs/Sörberge

Det tycker Roger Nordén som själv bor i Solbacka.

– Vi är många som bor i närområdet som arbetar i Sundsvall. Tänk vad enkelt det skulle vara att ta en promenad eller en cykel till hållplatsen och snabbt och enkelt kunna ta sig in till Sundsvall säger Roger.

Roger

Av Timråpartiet, den 5 augusti 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Timråpartiet föreslår att Timrå kommun ska bygga pendlarstationer för Norrtåg i Tallnäs/Böle och i Söråker med möjlighet att ställa bilen med motorvärmare, anslutning av buss och möjlighet till gång- och cykelväg.

Roger är själv kritisk mot de senaste årens försämringar med omdragningen av E4:an och avfarten in till Sundsvall via Skönsberg för dagspendlare som han själv.

– Köerna är idag jättelånga, det är uppenbart att politikerna i Sundsvall har struntat i oss som pendlar från Timrå. Man har samtidigt kraftigt höjt parkeringsavgifterna, och nu när man ska bygga bort Norrmalm kommer möjligheten att parkera minska betydligt säger Roger.

– Det är därför viktigt att finna andra alternativ att resa, särskilt när bensinpriset ständigt ökar. Järnvägen finns redan där och tågen passerar redan idag fortsätter Roger.

Precis som Timråpartiet tror Roger att en pendlarstation skulle öka attraktionskraften för Sörberge och Tallnäs som ort att bo på. Och även underlätta för näringslivet och barn- och ungdomar. Med Norrtåg ökar också arbetsmarknadsregionen, man kan dagspendla till exempelvis Hudiksvall, Härnösand, Kramfors eller t.o.m Ö-vik och Umeå.

– Tänk vilka möjligheter det skapar när vi har NHK-arena, nytt badhus och grundskola och gymnasieskola inte alls långt från järnvägen. Man kan åka från Sundsvall och se hockey och slippa de långa köerna som blir vid varje hockeymatch.

Timråpartiet vill:

Skapa bättre resemöjligheter till, från och inom kommunen. Med pendlingsstationer i Söberge/Tallnäs och Söråker (Duved) för Norrtåg.

Fler bussar i tätort och landsbygd med ett enklare prissystem. Ungdomskortet ska också kunna användas för att åka till Sundsvall och Härnösand.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.