Kommunfullmäktige

Robert Thunfors

Fullmäktigeledamot

Partiledare för Timråpartiet

Född 1987
Tynderö
Utredare

Personkryssad

David Forslund

Fullmäktigeledamot

Gruppledare för Timråpartiet

Född 1989
Söråker
Kriminalvårdare

Lotta Borg

Fullmäktigeledamot

Vice gruppledare för Timråpartiet

Född 1967
Tynderö
Vårdare

Personkryssad

Monica Persson

Fullmäktigeledamot

Född 1984
Timrå
Studiestödsutredare

Monica Åberg

Ersättare

Född 1971
Sörberge
Medicinsk sekreterare

Eva Centerstad

Ersättare

Sörberge

Styrelser, nämnder och kommunala bolag

Kommunstyrelsen

Robert Thunfors, ledamot

Patrik Eriksson, ersättare
Född 1985, Söråker, utredare

Barn- och utbildningsnämnden

Patrik Eriksson, ledamot

Ann-Christin Bylund, ledamot
Född 1950, Timrå, undersköterska

Socialnämnden

Monica Persson, ledamot
Lotta Borg, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Peder Norrgård, ledamot
Född 1970, Söråker, mätingenjör

Monica Åberg, ledamot

Kultur- och tekniknämnden

David Forslund, ledamot

Roger Nordén, ersättare
Född 1971, Sörberge, besiktningstekniker

Valnämnden

Lotta Borg, ledamot
Monica Åberg, ersättare

AB Timråbo

Robert Thunfors, ledamot

Kommunens revisorer

Keijo Ojala, revisor

Timrå Invest AB

Robert Thunfors, ledamot

Medelpads Räddningstjänstförbund

David Forslund, ersättare

Fiskerieombud för Timrå kommun

Peder Norrgård, ombud

David Forslund, ersättare

Regionala samverkansrådet

Robert Thunfors, ersättare

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse

Robert Thunfors, ersättare

Ostkustbanan AB

David Forslund, ombud

Timråpartiet utser också en nämndeman till Sundsvalls tingsrätt.