Kommunfullmäktige

Lotta Borg

Fullmäktigeledamot

Född 1967
Tynderö
Vårdare

Gruppledare/Personkryssad

Robert Thunfors

Fullmäktigeledamot

Född 1987
Tynderö
Utredare

Personkryssad

Monica Persson

Fullmäktigeledamot

Född 1984
Timrå
Studiestödsutredare

David Forslund

Fullmäktigeledamot

Född 1989
Söråker
Kriminalvårdare

Monica Åberg

Ersättare

Född 1971
Sörberge
Läkarsekreterare

Lennart "Dallas" Dahlin

Ersättare

Född 1959
Sörberge
Maskinförare

Kommunstyrelsen

Robert Thunfors, ledamot
Patrik Eriksson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

Patrik Eriksson, ledamot
Ann-Christin Bylund, ledamot

Socialnämnden

Monica Persson, ledamot
Lotta Borg, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Peder Norrgård, ledamot
Född 1970, Söråker, mätingenjör

Monica Åberg, ersättare

Kultur- och tekniknämnden

David Forslund, ledamot
Roger Nordén, ersättare

Valnämnden

Lotta Borg, ledamot
Monica Åberg, ersättare

AB Timråbo

Robert Thunfors, ledamot

Kommunens revisorer

Conny Edelryd, revisor

Midlanda Centrum AB

Robert Thunfors, ledamot

Medelpads Räddningstjänstförbund

David Forslund, ersättare

Fiskerieombud för Timrå kommun

Peder Norrgård, ombud

David Forslund, ersättare

Regionala samverkansrådet

Robert Thunfors, ersättare

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse

Robert Thunfors, ersättare

Timråpartiet utser också en nämndeman till Sundsvalls tingsrätt.

Facebook Messenger