Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.

Timråpartiets fullmäktigelista till valet 2018

1. Lotta Borg, 51 år, vårdare

2. Robert Thunfors, 31 år, rättslig samordnare

3. Monica Persson, 34 år, studiestödsutredare

4. David Forslund, 29 år, kriminalvårdare

5. Monica Åberg, 47 år, läkarsekreterare

6. Lennart ”Dallas” Dahlin, 60 år, maskinförare

7. Eva Centerstad, 58 år, vårdare

8. Edvin Borg, 20 år, studerande

9. Ann-Christine Bylund, 69 år, pensionär

10. Conny Edelryd, 67 år, pensionär

11. Ann Christine Ekerhall, 60 år, barnskötare

12. Oscar Selling, 32 år, platschef

13. Yvonne Strömberg, 70 år, pensionär

14. Roger Nordén, 48 år, besiktningstekniker

15. Annelie Ekerhall, 34 år, kock

16. Johan Persson, 34 år, teknologie doktor

17. Anders Borg, 53 år, elevassistent

18. Åke Norin, 57 år, egenföretagare

19. Erik Borg, 18 år, elektriker

20. Lennart Westin, 72 år, pensionär

21. Magnus Rosenholm, 49 år, maskinoperatör

22. Lars Linnsén, 73 år, pensionär