Tillsammans för Timrå

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om det senaste inom politiken i Timrå.


Om oss

I valet 2014 blev vi Timrås fjärde största parti med 7,2 procent av rösterna med partibeteckningen Nätverk Timrå. Under 2016 bytte vi namn till Timråpartiet. Efter valet 2018 fortsätter vi vara fjärde största parti med 8,8 procent av rösterna.

Vi är representerade i fullmäktige och de flesta styrelser och nämnder.


Vår vision

Timråpartiets vision är att Timrå ska vara en kommun där alla har möjlighet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar och idéer. Vi vill se en kommun där vi tillsammans tar ansvar för de gemensamma problemen. Där vi skapar möjligheter för alla människor till ett gott liv med en av Sveriges bästa skolor och en värdig vård och omsorg.

Läs mer om vår övergripande målsättning


Ät kakan och ha den kvar

Som lokalt och kommunalt parti är vi bara engagerad i Timrå kommun. Du är du välkommen som medlem och rösta på oss oavsett om du exempelvis är vänsterpartist, socialdemokrat, liberal eller moderat men delar våra sakfrågor.

Äldre Timråbor ska mötas med respekt och de ska ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet.

Robert Thunforsledamot i kommunstyrelsen

Den kommunala verksamheten ska erbjuda grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg och övriga kommunala tjänster. För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha mer personal inom skola, vård och omsorg.

Lotta BorgGruppledare

Några av de frågor vi har drivit under mandatperioden 2014 – 2018

Bli medlem

Var med och påverka utvecklingen i vår kommun, sitt inte på läktaren och kolla på!

Timråpartiet är stolt medlem i intresseföreningen Lokala Partiers Nätverk

Facebook Messenger