Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.

Möt några av våra medlemmar

Lasse och Tintin

Vi ska ta hand om våra äldre med värdighet

Ann-Christin Bylund ”Tintin” har arbetat 33 år inom äldreomsorgen och hon vet av egen erfarenhet att äldreomsorgen har blivit sämre och sämre i Timrå kommun. Hon oroar sig för att bli gammal och frågorna är många.

– Var kommer jag att bo? Kommer min pension att räcka till? Kommer jag att bli ensam?

Timråpartiet vill satsa på äldreomsorgen och få till förändringar. Det är därför som Tintin är engagerad i Timråpartiet. Hon var en av de som startade upp hemtjänsten inom Timrå kommun för 33 år sedan. Tintin minns så väl hur hon tillsammans med några andra kollegor åkte runt med sina gröna väskor och besökte de äldre.

Troget har hon arbetat kvar under alla år och hon har trivts med sitt jobb, sina kollegor och älskat att umgås och hjälpa de gamla.

Lotta borg

Skolan är en av våra viktigaste framtidsfrågor

I dag i Timrå kommun är det brist på utbildade lärare och många som arbetar som lärare på skolorna saknar högskoleutbildning.

– Höj lönerna för de utbildade lärarna, höj deras status, frågasätt inte deras profession och avlasta dem med all onödig administration. Det är i dag för mycket krav på lärarna. De ska vara bra pedagoger och samtidigt administratörer och då blir något lidande, för de kan inte vara tillgänglig för alla säger Lotta Borg

Lotta lyfter fram att allt fler väljer privata skolor och flyttar sina barn från kommunen. För henne är det inte konstigt att det blir så, eftersom Timrå kommun inte satsar på att göra de kommunala skolorna attraktiva.

–Barnen är vår framtid. Om vi inte har bra skolor i kommunen är det svårt att bygga en framtid. Vi måste ha skolor där det finns utbildade lärare och samtidigt utökade resurser för att hjälpa alla barn till en bra skolgång.

Skapa en meningsfull fritid för barn, ungdomar och unga vuxna

Monica Persson från Timråpartiet brinner för frågor som rör ungdomar och hon vill se en hel del ändringar i Timrå kommun:

-Vi vill skapa en meningsfull och tryggare fritid för barn, ungdomar och unga vuxna. Detta vill Timråpartiet uppnå genom att få igång nya fritidsgårdar som är öppna på helgerna och genom att satsa på fältassistenter som är ute på gatorna under kvällstid. Dessutom vill vi ha fler belysta gång- och cykelvägar, berättar Monica Persson.

–Det är viktigt att det finns ungdomsgårdar där ungdomar kan mötas och få en gemenskap med andra. I dag finns det i kommunen bara två ungdomsgårdar. Dom ligger i Söråker och Tallnäs, som är nästan fem kilometer från Vivsta centrum, och som under sommaren är öppen måndags- till torsdagskväll för ungdomar från 13 år upp till 18 år.  Under vår- och höstterminen är gården öppen måndags till fredagskväll.


Om oss

I valet 2014 blev vi Timrås fjärde största parti med 7,2 procent av rösterna med partibeteckningen Nätverk Timrå. Under 2016 bytte vi namn till Timråpartiet. Efter valet 2018 fortsätter vi vara fjärde största parti med 8,8 procent av rösterna.

Vi är representerade i fullmäktige och de flesta styrelser och nämnder.


Vår vision

Timråpartiets vision är att Timrå ska vara en kommun där alla har möjlighet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar och idéer. Vi vill se en kommun där vi tillsammans tar ansvar för de gemensamma problemen. Där vi skapar möjligheter för alla människor till ett gott liv med en av Sveriges bästa skolor och en värdig vård och omsorg.

Läs mer om vår övergripande målsättning


Ät kakan och ha den kvar

Som lokalt och kommunalt parti är vi bara engagerad i Timrå kommun. Du är du välkommen som medlem och rösta på oss oavsett om du exempelvis är vänsterpartist, socialdemokrat, liberal eller moderat men delar våra sakfrågor.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om det senaste inom politiken i Timrå.

Äldre Timråbor ska mötas med respekt och de ska ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet.

Den kommunala verksamheten ska erbjuda grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg och övriga kommunala tjänster. För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha mer personal inom skola, vård och omsorg.

Några av de frågor vi har drivit under mandatperioden 2018 – 2022

Bli medlem

Var med och påverka utvecklingen i vår kommun, sitt inte på läktaren och kolla på!

Timråpartiet är stolt medlem i intresseföreningen Lokala Partiers Nätverk