Vi ska ta hand om våra äldre med värdighet

Lasse och Tintin

Av Timråpartiet, den 8 juli 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Ann-Christin Bylund ”Tintin” har arbetat 33 år inom äldreomsorgen och hon vet av egen erfarenhet att äldreomsorgen har blivit sämre och sämre i Timrå kommun. Hon oroar sig för att bli gammal och frågorna är många.

– Var kommer jag att bo? Kommer min pension att räcka till? Kommer jag att bli ensam?

Lars Linnsén, Tintins sambo är kritisk mot hur politikerna i kommunerna sköter äldreomsorgen.

– Politiker måste vakna upp. Det är skamligt hur dåligt vi tar hand om våra äldre i dag, säger Lars.

Satsa på äldreomsorgen

Timråpartiet vill satsa på äldreomsorgen och få till förändringar. Det är därför som Tintin är engagerad i Timråpartiet. Hon var en av de som startade upp hemtjänsten inom Timrå kommun för 33 år sedan. Tintin minns så väl hur hon tillsammans med några andra kollegor åkte runt med sina gröna väskor och besökte de äldre. Troget har hon arbetat kvar under alla år och hon har trivts med sitt jobb, sina kollegor och älskat att umgås och hjälpa de gamla.

Men hon har också sett baksidorna på nära håll. Hon beskriver situationen inom äldreomsorgen som ohållbar eftersom de äldres behov inte blir tillgodosedda. Detta vill politikerna inte känna till.

–När jag började hade vi mer tid för varje person vi besökte. Vi hann med att städa, lagade mat, sitta ner en stund och prata eller spela Fia med knuff.  Vi blev som en familjemedlem och det hände ofta att de äldre ringde oss på fritiden om de ville prata en stund.

När nedskärningarna kom, började de arbeta mot klockan inom äldreomsorgen. Tintin berättar att det var snabbt in och snabbt ut, och att arbetsdagarna blev stressiga. Hon är starkt kritisk till hur Timrå kommun hanterar frågorna som rör äldreomsorgen. Det är därför som hon själv har blivit politiskt aktiv.

–Jag har upplevt alla brister som finns inom äldreomsorgen. Våra äldre har slitit ett helt yrkesliv och då ska vi ta hand om dem med värdighet, men det gör vi inte i dag. Personalen jobbar och sliter, det är inte deras fel, det är systemets fel.

Fler boendeformer för äldre

Timråpartiet vill jobba med att få till fler boenden där äldre kan bo tillsammans. Om någon i relationen blir sjuk och behöver hemtjänst finns det inte tillräckligt boenden där paren kan bo tillsammans, utan de tvingas att dela på sig.

–Det blir dyrt för de äldre. Många pensionärer har låg pension och så ska de betala hyra för två boenden. Dessutom blir ensamheten jobbig för bägge. Det är inte bra i längden, eftersom det kan leda till depression säger Lars.

Timråpartiet vill också se fler boenden som är anpassade efter individens behov, där det finns specialisthjälp för de som behöver det.

–Det finns äldre som är pigga och klara i huvudet som måste dela sal med dem som är dementa, det blir inte bra för någon. Är du klar i huvudet då vill du kunna prata med andra och göra aktiviteter som du orkar göra. I dag blandas det på avdelningar för att det inte finns tillräckligt med platser, säger Tintin.

Bättre och näringsrik mat till de äldre

Tintin berättar att när hon jobbade inom hemtjänsten så skämdes hon när hon lämnade matlådorna i kylen till de äldre. Den var smaklös och inte aptitlig. Det hände ofta att hon stekte om maten och kokade ny potatis. Hon ville att det skulle smaka något.

–Ge hemlagad, bra och näringsrik mat till de äldre. De politiker som säger att maten smakar bra, har inte provsmakat matlådorna.

Tintin tycker att våra skattepengar används på felaktigt sätt, hon vill att man satsar mer på äldreomsorgen.

-Jag har ett förslag, låt de styrande politikerna i Timrå kommun jobba inom äldreomsorgen under en månads tid, särskilt de som säger att allt fungerar så bra, jag lovar att de kommer att ändra sin uppfattning när de får se verkligheten.

– Jag vill också nämna att mina partikamrater i Timråpartiet har försökt fått komma ut och besöka äldreomsorgen men har inte fått göra detta för kommunledningen, det tycker jag är skandal.

Lars håller med och fyller i:

– De flesta politiker är fritidspolitiker men verkar glömma sin omgivning och den verklighet som människor befinner sig i när de sitter på sina möten i kommunhuset. Det verkar som det är något annat som driver dem än att förbättra för sina nära och kära i sin kommun.

– Det är därför jag kommer rösta på ett lokalt parti som Timråpartiet i kommunvalet. De finns ju bara lokalt i kommunen och driver därför bara lokala frågor som berör oss som bor här avslutar Lars.

*Tintin jobbar idag inte längre inom hemtjänsten utan hon och Lars är pensionärer.

Läs mer:

Arbetsförhållandena för personalen inom äldreomsorgen i Timrå kommun är under all kritik. Det anser Monica Åberg som är orolig för den utveckling som sker.

Äldreomsorg efter den äldres önskemål och behov
Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet och man ska mötas med respekt och ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla ska i så stor utsträckning som möjligt själv kunna bestämma när det är dags att komma ut i friska luften, äta eller vila.

Äldre ska ha rätt till en likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av hög kvalité oavsett var man än bor i kommunen, tätort som landsbygd. Man ska ha möjlighet att få flytta in på ett äldreboende om man känner otrygghet, ensamhet eller rädsla för att bo hemma.

Vi vill ha en sammanhållen vårdkedja med kommunal omsorg, särskilda boenden, vårdcentraler och sjukhus tillsammans med regionen/landstinget så ingen hamnar mellan stolarna. Detta gör vi genom:

  • Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrande med mer personal.
  • Att skapa fler boendeformer som plusboenden och trygghetsboenden.
  • Att nyttja välfärdsteknik för att tryggare kunna bo hemma.
  • Förbättra kontinuiteten och införa Skönsmomodellen inom hemtjänsten. Äldre skall inte möta så många nya ansikten.
  • Att skapa möjlighet för gifta och sambos att flytta tillsammans till boenden.
  • Att maten ska vara näringsrik, smakrik och aptitlig med fler alternativ på menyn.
  • Ge medborgare med hemtjänst friheten att själva, så långt lagen tillåter, avgöra hur/när tjänster skall utföras.
  • Att erbjuda wi-fi och bredare tv-utbud på alla kommunens boenden.
  • Att kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg.

Gör ett klokt val

Rösta på ett lokalt parti för lokala frågor i Timrå kommun.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.