Motion

Rädda Skönviksbacken genom att dra in arvodet för oppositionsrådet

Timråpartiet och Liberalerna föreslår i en gemensam motion till kommunfullmäktige att sänka kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes fasta arvode till 0 kr så fort som möjligt.

Av Timråpartiet, den 13 juni 2019 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

På fullmäktige den 26 november 2018 beslutade den nya politiska majoriteten Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna att utse Tony Andersson (M) till kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Tony Andersson (M) saknar legitimitet och trovärdighet att verka som oppositionsråd. Tony representerar inte största oppositionsparti och representerar inte heller största oppositionsgrupp säger Björn Hellquist (L), gruppledare för Liberalerna.

På grund av det svåra ekonomiska läget i kommunen anser Timråpartiet och Liberalerna att det är orimligt att arvodera tre kommunalråd i majoritet och en besparing på över 1 miljon kr per år kan göras.

– Idag har Tony Andersson (M) ca 50 000 kr i månaden eller 1 miljon per år, vi föreslår att arvodet sänks till 0 kr. Pengarna skulle exempelvis kunna användas till att rädda Skönviksbacken från nedläggning säger Robert Thunfors, partiledare för Timråpartiet.

Fotnot: summan 1 miljon är inräknat social avgifter, kontor, IT-utrustning m.m.

Läs motionen

Robert Thunfors (T)
Partiledare för Timråpartiet och oppositionsföreträdare i Timrå kommun
0735 018 326

Björn Hellquist (L)
Gruppledare för Liberalerna samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
070 345 38 27

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.