Närproducerad och näringsrik mat för våra barn, ungdomar och äldre är viktigt.

Att laga närproducerad och näringsrik mat till våra äldre och barn i Timrå kommun. Det är en fråga som David Forslund, Timråpartiet, kommer att driva hårt i kommande mandatperiod.

– Bra och näringsrik mat är viktig för att få energi och kunna vara aktiv hela dagarna. Den mat som idag skickas ut i matlådor eller kantiner till våra äldre och barn behöver bli betydligt bättre, säger han

Av Timråpartiet, den 6 september 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Under åren 2012-2014 arbetade David inom äldreomsorgen i Timrå kommun. Det var då han insåg att maten som dagligen serveras till de äldre är varken aptitlig, näringsrik eller smakfull. Timråpartiet har drivit matfrågan i en motion om ett åtgärdspaket för bättre mat i kommunen men den har röstats ned i fullmäktige.

–Jag har själv provsmakat maten, och det är innehållet och kvalitén på maten jag är kritisk mot, inte personerna som tillagar den, de gör bara sitt jobb.

Maten tillagas i ett centralkök i kommunen och portioneras sedan upp i lådor eller kantiner som körs ut till de äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende. Matlådorna är färdigportionerade och många gånger har David sett att maten inte räcker till.

–Det fanns pensionärer som inte kunde äta sig mätt, för att det var för lite mat i en låda. Det säger sig själv: en person som väger 100 kilo äter oftast mer än en som väger 50 kilo. Sen är priset för högt, många av dom äldre hade inte råd med två lådor om dagen så dom fick köpa en och dela på två måltider.

Maten ska tillagas på plats

Timråpartiet vill dessutom att maten ska tillagas på plats, för att den ska vara färsk och kunna serveras direkt istället för att hamna i matlådor. David vet att det inte är en fråga man kan ändra på direkt. Men David anser att vi måste ha en målsättning i framtiden att den ska tillagas på varje äldreboende och på varje skola och förskola.

–Exempel: Maten som tillagas på Hagalid kan även göras till hemtjänsten i Timrå. I Söråker på Strandbo, både till boende och hemtjänsten, också vidare. Så att det boendet som är närmast hemtjänstgruppen i närheten samarbetar matmässigt. Att vårdtagarna själv ska kunna avgöra vilka mängd mat den behöver tror jag också är viktigt.

Närproducerat

En annan fråga David vill driva är att kommunen ska köpa in närproducerat och ekologiskt så långt det är möjligt.

–Varför köpa köttfärs från Polen, när man kan köpa från bönderna i kommunen eller närområdet?

David förstår att lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det svårare för de små bönderna att konkurrera mot de större företagen.

–Om kommunen ställer högre krav på den mat som levereras kan det bli en förändring. Jag vet att flera bönder skulle våga vara med och kriga om priserna om man satte kvalité före pris. Det är omöjligt för bönderna i kommunen att hålla samma pris på kött, som de större företagen gör.

Han lyfter fram Rättviks kommun som ett exempel, där man arbetar hårt med frågan om närodlat och upphandlingar.

– I Rättvik har man ett projekt som heter ”rättvisa affärer”. Vi borde också i Timrå försöka dela upp upphandlingarna i mindre delar så lokala företag kan sälja råvaror direkt till kommunen.

Det är inte bara de äldre i Timrå som får maten tillagad i centralkök, även skolorna och dagis. Endast en förskola får den tillagad direkt.

-Timråpartiet vill att skolor, förskolor och äldreomsorgen i kommunen ska få bättre och näringsrik kost. Låt de styrande politikerna äta matlådorna varje dag, året om, så ska ni se att det skulle bli förändring ganska fort.

Vi vill:

Dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud.

Vi anser att kompetent personal med god kännedom om råvaror, näringsinnehåll och ett brett spektra av inspiration ska leda till ett kök långt över standard för våra barn, ungdomar och äldre. Näringsinnehållet är väldigt viktigt för att få energi och kunna vara aktiv hela dagarna.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.