Dina och mina skattepengar ska användas ansvarsfullt

–Kommunen ska inte leka företagare, när de inte förstår sig på det.

Det tycker Robert Thunfors, Timråpartiets ordförande, som inte alls tycker om sin hemkommuns sätt att handskas med skattebetalarnas pengar.

Robert Thunfors

Av Timråpartiet, den 27 juli 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Timrå kommun fattade nyligen beslut om att investera 18,8 miljoner på ett nytt bostadsområde, Djupängen. Planen är att färdigställa 43 tomter.

–Det var en satsning som inte vi i mitt parti står bakom, vi ser hellre bostadsområden vid strandnära lägen, där har vi en stor efterfrågan säger Robert Thunfors.

Han är Timråpartiets ordförande, och deras förslag, tillsammans med den övriga oppositionen var att hälften av tomterna skulle vara bokade av köpare innan kommunen projekterar och går in i en så omfattande investering. Något som är normalt på svenska bostadsmarknaden, i många fall krävs det upp mot 70-80 procent teckningsgrad.

Viktigt att veta om det finns intresse

Robert menar att det är viktigt att ta reda på om det finns intresse hos allmänheten att bygga eget i området. Men partiets förslag röstades ner.

–Det är inte ansvarsfullt. Jag tycker det är slarvigt, säger Robert och fortsätter:

–Jag frågade en av de socialdemokratiska ledamöterna som var drivande i frågan efter att beslutet tagits: ”Skulle du göra så här om det vore dina egna privata pengar? Att investera utan att veta att det finns intresse att köpa?”

Svaret jag fick var: ”Nej, det skulle jag inte göra”.

Vad sänder det för signaler? Det går bra att göra det med skattemedel, men inte med egna pengar. Vi reserverade oss mot beslutet.

Robert tycker att man borde lärt sig av läxan i Söråker längs centrumvägen där det tagit ca 10 år innan det började byggas.

– En tjänsteman sa under ett kommunstyrelsesammanträde att han trodde inte att alla tomter skulle vara såld förrän om 20-30 år.

Det är företagare som genererar skatteintäkter

Timråpartiet anser att det finns annat kommunen borde prioritera. Robert påpekar att det finns stora hål att fylla igen inom skolan, vården och omsorgen, dessutom finns bostadsområden i kommunen i dag som behöver rustas upp.

– Vi politiker ska se till att våra invånare får valuta för skattemedlen och att de också får veta vad allt de betalar in i skatt varje månad används till. En satsning på ett nytt bostadsområde, där ingen vet om tomterna blir sålda, är ingen bra investering av våra skattepengar, tycker Robert Thunfors.

Timråpartiet tycker att kommunen i stället ska stötta företag som vill investera och utveckla kommunen. Robert hade hellre sett att ett privat företag, med kunskap och kompetens i fastighetsaffärer, gjorde den satsningen. Även fast han ser sig fortfarande som socialdemokrat och är fackligt engagerad, är Robert tydlig:

–Det är företagen som genererar jobb och skatteintäkter, det är bra för kommunen.

Återinför tjänstemannaansvaret

Timråpartiet vill även återinföra tjänstemannaansvaret inom kommunen. I vintras var Timrå kommun i blåsväder när en högt uppsatt chef tecknade avtal med ett företag inom vård och omsorg utan att ha följt LOU (lagen om offentlig upphandling). Avtalet var på 28 miljoner och tecknades under oktober 2017 utan att det upphandlades. Chefen gjorde också PR åt företaget på företagets hemsida.

–Det är oacceptabelt att chefen sitter kvar, jag tycker hon ska avgå. Vi var snabba att avskeda en kommunanställd som förskingrat 300 000 kronor, och det var helt rätt. Men en socialchef som gör en upphandling som kostar kommunen 28 miljoner, utan att informera om det, eller att följa LOU, får sitta kvar. Det enda hon behövde göra var att be om ursäkt, säger Robert.

Affären ledde till att kommunen blev anmäld till konkurrensverket och kan få betala böter eftersom de inte har följt lagen om LOU.

–Återigen: våra skattepengar används felaktigt för att en tjänsteman bryter mot lagen, säger Robert Thunfors.

Timråpartiet kräver, precis som Moderaterna och Liberalerna att den aktuella chefen avgår, personen bör säga upp sig själv – med motiveringen att det inte finns förtroende längre.

–Vårt parti vill stoppa tjänstemannastyret och återge politikerna makten. Timrå kommun har ju vid ett flertal tillfällen fått kritik för att de inte följt lagen om LOU, säger Robert, och betonar partiets hjärtefråga:

– Vi vill att kommunen satsar mer på skolorna, vården och omsorgen, att vi lägger våra pengar där det verkligen behövs.

Vi vill ha ökad öppenhet

Det ska också finnas en öppenhet, medborgarna ska lättare kunna granska kommunen och vad de gör med skattemedlen.

– Vi måste vara rädd om offentlighetsprincipen och förenkla med digitala verktyg för att kommunen ska vara transparent. Exempelvis vilka beslut som tagits och vilka ekonomiska konsekvenser det får säger Robert.

Dina och mina skattepengar ska användas ansvarsfullt
Under mandatperioden har Timråpartiet varit starkt kritisk mot flera fastighetsaffärer som inte har gynnat skattebetalarna i Timrå. Samtidigt som vi har ett stort eftersatt underhåll av skolor, äldreboenden och kulturminnen, där tak har rasat in, vattenskador har skett och färgen har vittrat sönder. Kommunen har vid ett flertal tillfällen fått allvarlig kritik av både konkurrensverket och kommunens revisorer för brott mot upphandlingsreglerna men utan bättring. Chefer har kunnat visa en respektlöshet för att följa lagar och regler med få eller inga konsekvenser. Timråpartiet vill stoppa tjänstemannastyret och återta makten till politikerna. Detta gör vi genom:

  • Att kommunen ska sluta leka företag och ta stora risker med skattepengar.
  • Att återinföra tjänstemannaansvaret inom Timrå kommun.
  • Att värna om öppenhet, transparens och offentlighetsprincipen.
  • Att stävja olagliga upphandlingar med dyra skadestånd.
  • Att kräva mer uppföljning hur skattepengar har använts och vilka nyttoeffekter det har fått.

Gör ett klokt val

Rösta på ett lokalt parti för lokala frågor i Timrå kommun.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.