Skapa en meningsfull fritid för barn, ungdomar och unga vuxna.

Monica Persson från Timråpartiet brinner för frågor som rör ungdomar och hon vill se en hel del ändringar i Timrå kommun:

-Vi vill skapa en meningsfull och tryggare fritid för barn, ungdomar och unga vuxna. Detta vill Timråpartiet uppnå genom att få igång nya fritidsgårdar som är öppna på helgerna och genom att satsa på fältassistenter som är ute på gatorna under kvällstid. Dessutom vill vi ha fler belysta gång- och cykelvägar, berättar Monica Persson.

Av Timråpartiet, den 17 augusti 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

–Det är viktigt att det finns ungdomsgårdar där ungdomar kan mötas och få en gemenskap med andra. I dag finns det i kommunen bara två ungdomsgårdar. Dom ligger i Söråker och Tallnäs, som är nästan fem kilometer från Vivsta centrum, och som under sommaren är öppen måndags- till torsdagskväll för ungdomar från 13 år upp till 18 år.  Under vår- och höstterminen är gården öppen måndags till fredagskväll.

–Alla har inte möjlighet att åka fem kilometer för att umgås med vänner en kväll och dessutom är den bara öppen vardagskvällar, under sommaren  säger Monica Persson och fortsätter:

– Det måste också finnas ungdomsgårdar centralt som dessutom har öppet på helgerna. Dessa ungdomsgårdar ska även vara tillgängliga för unga vuxna från 18 till 21 år.  Alla i den åldern vill inte hänga på krogen en lördagskväll.

Naturliga mötesplatser

Hon har själv erfarenhet från sin ungdomstid som hon minns som strulig. Hon saknade en naturlig mötesplats, dit hon kunde gå och träffa vänner istället för att vara ute på stan på kvällarna.

Monica berättar att det är viktigt att det finns någonstans att gå för ungdomar och unga vuxna som söker en trygghet när helgen kommer. Det finns barn som växer upp i familjer med missbruksproblem eller misshandel och då är det enligt Monica extra viktigt att kunna komma till en plats där de kan känna trygghet och våga berätta om sina förhållanden hemma och därmed kan få hjälp i tid.

–På en ungdomsgård finns det vuxna som barnen kan prata med, som i sin tur kan koppla in nätverk, som polis, kuratorer eller andra viktiga personer som kan hjälpa och ingripa om det behövs. Skolan kan inte alltid fånga upp de problem som finns utanför skoltid och alla ungdomar kanske inte heller vill berätta för sin lärare hur de egentligen har det hemma, säger Monica Persson.

Monica gillar att ungdomarna i Bergeforsen har tagit ett eget initiativ att försöka få till en ungdomsgård i Bergeforsen (ST 9/8 och SR 10/8).

– Det är väldigt viktigt att vi lyssnar på ungdomarna och hur de vill utveckla vår kommun och sitt närområde. Det är våra barn- och ungdomar som är framtiden.

Kvällsvandringar

Timråpartiet anser att man gemensamt i Timrå måste få en fungerande nattvandring tillsammans med föräldrarna och föreningslivet.  Detta är något de vill redan satsa på i höst om Timråpartiet ingår i ett majoritetsstyre efter valet, och de vill också se ett starkare samarbete mellan kommunen, polisen, skolan och socialtjänsten. Just för att i tid kunna fånga upp och prata med de ungdomar som behöver extra hjälp.

Monica berättar att det även finns fältassistenter från socialtjänsten som har i uppgift att vara ute på dagarna och hjälpa barn och ungdomar som behöver extra stöd, men Timråpartiet vill att dessa fältassistenter även vara ute mer.

–Vi önskar att de kan ha jour under helgerna ifall det skulle hända något. Och att de också finns på plats vardagkvällar, även under sommaren, säger Monica och fortsätter:

– Timrå är en liten och trivsam kommun och det finns möjlighet och förutsättningar att skapa en trygg plats för ungdomar. När det finns ett sammanhållet nätverk av vuxna, föräldrar, lärare, polisen och socialtjänsten, kan vi tillsammans bygga upp något bra för alla unga i åldrarna från 13 till 21 år. Ingen ska må dåligt och det är politikernas skyldighet att det finns fungerande resurser och nätverk. Det är något vi vill satsa på de kommande åren, avslutar Monica Persson.

Vi ska känna oss trygga
Man måste ta Timråbornas känsla av otrygghet på allvar. Bristen på poliser tillsammans med nedskärning av sociala insatser ger en otryggare kommun. Vi vill att kommunen aktivt motverkar brottslighet och förstörelse, samt skapar en boendemiljö som Timråborna trivs i och vill vistas i utan att känna obehag.

Ett av dessa sätt är att skapa en meningsfull fritid för barn, ungdomar och unga vuxna. Detta gör vi genom:

Att skapa drogfria mötesplatser för unga vuxna.

Att öppna fler fritidsgårdar i kommunen som dessutom är öppna på helgerna.

Att skapa fler belysta cykel- och gångvägar.

Att fältassistenter ska vara ute kvällar och helger.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.