Timråpartiet avslöjar: Köpt ut tjänsteman för 1,1 miljoner

Timrå kommun har köpt ut en högt uppsatt tjänsteman till en kostnad av 1,1 miljoner kronor.

–Det är helt galet att göra så här med skattepengar, säger Robert Thunfors, som är ordförande för Timråpartiet.

Av Timråpartiet, den 8 september 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Timråpartiet fick in ett tips, att kommunen har tecknat ett uppsägningsavtal där tjänstemannen får bibehålla sin lön under 11 månader. Månadslönen är på 65 000 kronor och betalas ut under nästan ett år. Får tjänstemannen ett nytt arbete under perioden får denne behålla lönen och kan ha två inkomster.

– Jag har avtalet på papper och har sett hur man har gjort denna överenskommelse med personen ifråga. Totalt med sociala avgifter, pensionsavsättningar och semesterersättning landar det på drygt 1,1 miljoner kronor, säger Robert Thunfors.

Under kommande mandatperiod kommer partiet att driva hårt att kommunen måste ta fram en policy för hur de ska hantera den här frågan. Det är inte rätt att skriva den typen av överenskommelser. Det kostar alldeles för mycket och det känns helt fel.

–Oavsett vad det har varit för problem med en tjänsteman, gör man inte så här från kommunens sida med skattemedel: man köper inte ut en person och låter skattebetalarna stå för en så hög kostnad. De pengarna kan vi använda till mycket annat.

Det här är något som kommunchefen Andreaz Strömgren och kommunalrådet Ewa Lindstrand (S) har bestämt mellan varandra, säger Robert Thunfors.

Han är tydlig med att det inte är någon ursäkt att säga att det handlar om samarbetsproblem. Han anser att politiker får jobba med sina egna fel och brister.

–Det ska inte vara så att en hög tjänsteman kan bli utköpt med enorma fallskärmar. Om en person blir uppsagd inom vården, får de max tre månadslöner. Därför ska det finnas en policy, som har tydliga riktlinjer hur saker och ting ska skötas.  Det ska vara rättvist, avslutar Robert Thunfors.

Läs också artikeln: http://www.timrapartiet.se/artiklar/dina-och-mina-skattepengar-ska-anvandas-ansvarsfullt/

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.