Lotta

Varför vill inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ta ansvar för den kommunala ekonomin?

Replik på Majoriteten röstar för att bygget av en ny simhall i Timrå startar till våren

Vi i Timråpartiet håller helt med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om behovet av en ny simhall i Timrå kommun. Frågan handlar inte om behovet, utan om hur simhallen ska betalas, både gällande byggnation och vilka driftskostnader som den nya simhallen kommer att ha. Varför nämner inte S+V ett enda ord om detta?

Vad kommer det kosta i investering, drift- och underhåll? Kommunfullmäktiges ledamöter har inte fått någon kalkyl presenterad för sig, den fanns nämligen inte i möteshandlingarna till sammanträdet den 25 november.

I de underlag som Timråpartiet har begärt ut från kommunen rörande simhallsprojektet kan man läsa att den årliga nettodriftskostnaden borde vara någonstans mellan 10,8 miljoner till 24,9 miljoner per år baserat på siffrorna som redovisas. Framtida underhåll nämns inte. Investeringskostnaden ca 250 miljoner kronor.

Är det rimligt att fritidspolitiker måste själv räkna och göra prognoser samt antaganden om hur intäkter och utgifter kommer se ut för det nya badhuset? Detta eftersom någon ekonomisk kalkyl och riskbedömning inte finns.

På fullmäktige fick Timråpartiet, tillsammans med L, SD, M, C och KD genom en minoritetsåterremiss just av den anledningen. Varför får vi inte ett korrekt underlag? Vad vill man dölja? Och hur kan enskilda S+V-ledamöter rösta för en ny simhall utan att ha några siffror presenterade i möteshandlingarna? Känner man inget personligt ansvar för kommunens ekonomi som folkvald till fullmäktige eller agerar man som röstboskap? Detta är inte ansvarsfullt.

Vi i Timråpartiet anser att det skickar dåliga signaler till medborgarna att höja skatten till en av Sveriges högsta skattesatser, skära ned i välfärden och samtidigt bygga en ny simhall för 250 miljoner kronor med högsta graden osäkra driftskostnader. Allt detta i en nedåtgående konjuktur.

Var det därför S+V valde att höja skatten med 95 öre? Att hälften av skatteökningen ska gå till en ny simhall och inte till skola, vård och omsorg?

Lotta Borg (T)
Gruppledare för Timråpartiet

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.