Skolan är en av våra viktigaste framtidsfrågor

Vid söråkers skola

”Skolan är en av våra viktigaste valfrågor.  Vi kan inte längre acceptera att de kommunala skolorna i Timrå är bland de sämsta i landet, det måste ske en förändring”, säger Lotta Borg, talesperson Timråpartiet.

Av Timråpartiet, den 29 juni 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Redan 2013 tog hon tillsammans med läraren Lena Bergkvist (S) (som tyvärr har avlidit), slag i saken och gjorde en namninsamling i Timrå kommun, ett skoluppror (ST 3/5 -13). Anledningen var att de ansåg att skolpolitiken var otydlig och inte prioriterad i kommunen. Alla nedskärningar inom skolan var inte acceptabel. Under många år har skolan i Timrå fått hård kritik och protesterna har avlöst varandra.

– Eftersom vi fick något gehör i Socialdemokraterna, utan stället blev utmobbade för vi stod upp för det som var rätt, så valde jag med flera andra gå vidare och bilda ett eget parti, Nätverk Timrå som senare bytte namn till Timråpartiet.

Timråpartiet har sedan dess växt och är ett lokalt parti bestående av medlemmar av alla politiska färger.

– Vid en rankning som SKL gjorde 2015 låg vi på 286 plats av 290. Lärarförbundet som årligen gör en ranking över bästa skolkommun, låg vi år 2016 på plats 279 av 290 och ifjol på plats 250, 40 platser från botten. I andra undersökningar har vi legat sämst i hela Sverige under stora delar av 2000-talet. Det är ett dåligt resultat. Allt fler barn väljer att gå i skolan utanför kommungränserna, och vi kan inte längre rycka på axlarna och blunda för den utveckling som sker, föräldrar är upprörda, säger Lotta Borg som berättar om vikten av att skapa en likvärdig skola för alla, en skola som är anpassad utifrån barnens behov och som inte stänger något barn utanför.

Viktigt att hjälpa barn med särskilda behov 

En fråga som är viktig för Timråpartiet är att skolorna har resurser för barn med diagnoser eller barn med speciella behov, då det just för dessa barn är avgörande att det finns möjlighet till anpassad undervisning och stöd i skolorna.  Många föräldrar som har barn med diagnoser har berättat att undervisningen många gånger står eller faller beroende på vilket engagemang deras lärare har.

– Det är inte meningen att en lärare ska behöva arbeta under stressade och pressade förhållanden för att det inte finns tillräckligt med resurser att tillgå.  Jag har själv erfarenhet av hur det fungerar i skolan, min son har en diagnos och vi fick kämpa när han gick i skolan. Det har också gjort att jag valde att engagera mig i föreningen Attention Sundsvall/Timrå som är en intresseorganisation för neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD och autism. Idag är jag ordförande för föreningen.

Några konkreta åtgärder som Timråpartiet vill genomföra är att minska barngrupperna i skolan och förskolan. Det kommer att ge en bättre arbetsmiljö för både lärarna och eleverna. Lärarna får dessutom mer tid över för att kunna hjälpa de barn som behöver extra stöd.

–Vi anser också att man måste anställa fler resurser, som specialpedagoger och kuratorer, och att man arbetar mer i team i skolan för att snabbt kunna sätta in de resurser som behövs.

Risk för hemmasittare

Barn med en diagnos riskerar att bli hemmasittare eftersom de inte upplever sig förstådda och för att de inte får den undervisning/pedagogik som de behöver. Ett annat problem är att barnens föräldrar får kämpa för att bli betrodde och det kan leda till att någon av föräldrarna blir sjukskrivna på grund av stress. Det sliter att behöva kämpa med skolan om det som ska vara så självklart. Enligt Lotta ska det inte behöva gå så långt.

– Alla ska ha rätt till en rättvis skolgång anpassad efter ens behov.

Satsning behövs på lärarlönerna och fler behöriga lärare

I dag i Timrå kommun är det brist på utbildade lärare och många som arbetar som lärare på skolorna saknar högskoleutbildning.

– Höj lönerna för de utbildade lärarna, höj deras status, frågasätt inte deras profession och avlasta dem med all onödig administration. Det är i dag för mycket krav på lärarna. De ska vara bra pedagoger och samtidigt administratörer och då blir något lidande, för de kan inte vara tillgänglig för alla.

Lotta lyfter fram att allt fler väljer privata skolor och flyttar sina barn från kommunen. För henne är det inte konstigt att det blir så, eftersom Timrå kommun inte satsar på att göra de kommunala skolorna attraktiva.

–Det saknas modern teknik i dag på skolor i Timrå. Det är inte en självklarhet att det finns smartboards och surfplattor i undervisningen, vilket gör att alla barn inte får lika möjligheter till undervisning. Det är oftast gammal kurslitteratur som återanvänds och många kommunala skolor är nedslitna och städningen är inte den bästa.

Alla de här delarna gör inte att det underlättar för varken elever, lärare eller för föräldrarna.

–Barnen är vår framtid. Om vi inte har bra skolor i kommunen är det svårt att bygga en framtid. Vi måste ha skolor där det finns utbildade lärare och samtidigt utökade resurser för att hjälpa alla barn till en bra skolgång.

Vi kommer att kämpa för att få bättre skolor i Timrå. Det är ett löfte från oss.

Med barnen börjar framtiden!
Skolan i Timrå har länge haft dåliga skolresultat och Timrås skolor har i många år placerat sig bland de sämsta i Sverige. Under nuvarande mandatperiod har resultaten gått åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra och vi behöver höja ambitionsnivån ytterligare.

Timråpartiet vill att våra barn och ungdomar ska gå i en skola med en bra arbetsmiljö, hela möbler, fräscha toaletter, klassrum med den senaste tekniken, modern kurslitteratur och ha de bästa lärarna. För att få de bästa lärarna måste kommunens skolor vara en attraktiv arbetsplats, ha en bra arbetsmiljö, ha tillgång till egen kontorsplats med modern utrustning samt erbjuda marknadsmässiga löner. Detta gör vi genom:

  • Att skapa en likvärdig skola för alla
  • Att minska storleken på klasserna och minska barngrupperna i förskolan
  • Att satsa på kompetensutveckling för obehöriga lärare
  • Att avlasta rektorers och lärares administrativa börda
  • Att motverka psykisk ohälsa genom fler kuratorer och skolsköterskor
  • Att satsa på fler specialpedagoger
  • Att ha tillgång och användande av IT i skolan som surfplattor och smarboards

Gör ett klokt val

Rösta på ett lokalt parti för lokala frågor i Timrå kommun.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.