Tillsammans för Timrå

Gör ett klokt val

Rösta på ett lokalt parti för lokala frågor i Timrå kommun.

Rösta i valet den 22 augusti – 9 september

Du kan rösta i höstens val fr o m den 22 augusti genom att besöka en förtidsröstningslokal. Du kan rösta i vilken lokal som helst i hela landet. Våra valsedlar kommer att finnas utlagda i alla lokaler där röstmottagning sker i Timrå kommun. Ta med röstkort och legitimation.

Kom ihåg att Timråpartiet endast ställer upp i kommunalvalet i Timrå kommun. Du kan därför rösta på exempelvis Sjukvårdspartiet i landstinget och något annat parti till riksdagen. 

Har du frågor kontakta våra talespersoner eller Valmyndighetens valjour 020-825 825.


Du kan rösta på följande sätt:

Valsedlar
Våra valsedlar finns utlagda i alla lokaler där röstmottagning sker inom Timrå kommun. Förtidsröstar du på annan ort eller av andra skäl behöver valsedlar så kan du beställa dem här.

Har du frågor kring detta kan du ringa våra talespersoner

Förtidsrösta
Var din närmaste förtidsröstningslokal finns och vilka öppettider den har kan du se på www.val.se. Är du på annan ort på valdagen kan du också besöka en förtidsröstningslokal – det finns minst en öppen i varje kommun – men kolla öppettiderna.

På valmyndighetens hemsida kan du hitta vallokaler i Timrå, förtidsröstningslokaler 

När du förtidsröstar behöver du röstkort och legitimation.

Andra sätt att rösta ser du nedan.

Rösta i din vallokal den 9 september
Söndagen den 9 september kan du rösta i din vallokal. Vilken det är och var den finns står på ditt röstkort annars kan du söka fram den på www.val.se. Ta med legitimation. Vallokalerna är öppna 08.00-20.00 (vissa vallokaler har inte öppet hela dagen) Är du på annan ort kan du besöka en förtidsröstningslokal – det finns minst en öppen i varje kommun – men kolla öppettiderna.

Röstkort
Har ditt röstkort kommit bort eller inte kommit fram kan du beställa ett nytt om du kontaktar närmaste kommun eller ring 020-825 825. Många förtidsröstningslokaler har möjlighet att skriva ut röstkort – men kolla först.
Om du röstar i din egen vallokal på söndagen räcker det om du har med dig legitimation.

Rösta med bud 
Behöver du rösta med bud så behöver du kuvert för budröstning. Kuvert för ändamålet och valsedlar finns på alla ställen där röstmottagning sker. Du behöver ditt röstkort, ett bud och ett vittne som är över 18 år. Mer om budröstning kan du läsa på www.val.se.

Behöver du hjälp så kontakta närmaste kommun.

Brevröstning från utlandet
Är du utomlands behöver du det speciella materialet för brevröstning. En brevröst måste postas från utlandet. Mer information om hur du röstar från utlandet hittar du här.

Rösta utomlands
Är du utomlands kan du rösta på en svensk ambassad eller konsulat. Mer information om hur du röstar från utlandet hittar du här.