Roger

Uttalande av Roger Nordén, ersättare i kultur- och tekniknämnden

Jag beklagar att Socialdemokraterna far med osanning på Facebook. På nämndsmötet röstade jag med övriga oppositionen gällande hyresnivån för Timrå IK. Jag röstade också med oppositionen gällande skönviksbacken. Jag anser att hyran för Timrå IK ska höjas och att Skönviksbacken ska räddas.

Av Timråpartiet, den 25 juni 2018

Den 4 juni 2019 tjänstgjorde jag i stället för David Forslund som ledamot i kultur- och tekniknämnden.

På nämndsmötet röstade jag med övriga oppositionen gällande hyresnivån för Timrå IK. Jag röstade också med oppositionen gällande skönviksbacken. Jag anser att hyran för Timrå IK ska höjas och att Skönviksbacken ska räddas och inte ska läggas ned.

Däremot gjorde jag misstaget att inte reservera mig mot besluten. Därför ser det ut som i protokollet att jag röstade för eftersom beslutet togs under acklamation (se fakta nedanför).

Jag är ny i politiken och har aldrig tidigare haft något politiskt uppdrag. Jag är en vanlig yrkesarbetande människa som är fritidspolitiker.

Men tack vare Socialdemokraterna och Gunnar Grönberg (S) fula försök att smutskasta mig på Facebook och fara med osanning så drar jag lärdom av det hela. Jag lär mig av misstaget och nästa gång reserverar jag mig.

Roger Nordén
Ersättare i kultur- och tekniknämnden

Fakta

Hur fattades beslutet?

Ordförande ställde förslagen mot varandra och Roger Nordén röstade för oppositionens förslag. Eftersom ingen begärde votering så togs beslutet med acklamation och då skrivs det inte in i protokollet vilken ledamot som röstade på vad. Däremot så skrivs reservationer alltid in. Och det var just det som Roger Nordén inte gjorde, reserverade sig.

Protokollet från sammanträdet kan läsas här

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.