Robert

Repliksvar på ST:s ledare Oppositionens budget lär inte räcka för att lösa Timrås problem

Timråpartiet och Liberalernas utgångspunkt i vårt budgetförslag är att ifrågasätta om skattepengarna används på det mest effektiva sättet.

Svar på: Backholm Bohlin: Oppositionens budget lär inte räcka för att lösa Timrås problem

Timråpartiet och Liberalernas utgångspunkt i vårt budgetförslag är att ifrågasätta om skattepengarna används på det mest effektiva sättet. Vi är inte ensam att ifrågasätta detta, senast sa statsvetaren och socialdemokraten Stig-Björn Ljunggren ”man kan inte kompensera fel riktning med ökat hastighet. Bara att säga att det behövs mer pengar funkar inte speciellt bra. Det behövs mer pengar och det behövs också förändringar. Exempelvis effektivisering genom digitalisering och att arbete smartare.” (TV4 22/10)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer den enkla vägen genom stor skattehöjning på 95 öre, Vi vill istället försöka laga hålen men utesluter inte skattehöjning på sikt.

Antalet chefer och administration har ökat rejält de senaste 30 åren. Det är inget unikt för Timrå kommun men samtidigt måste man komma ihåg att invånarantalet i Timrå har närmast stått still under samma tidsperiod. Vi vill förändra organisationskulturen att gå från det förödande New Public Management till en tillitsbaserad styrning och att ansvar och tillit flyttas ner på golvet och skapa större delaktighet bland de anställda i form av medledarskap. Chefer ska skapa förutsättningar och ha ett coachande ledarskap, inte peka med hela handen.

Vi vill också att verksamhetsutvecklingen ska ske huvudsakligen på golvet. Med form av LEAN-inspirerande arbetssätt arbeta bort slöserier i processen. Det handlar inte om att arbeta fortare utan att göra rätt saker. Där vill vi särskilt lyfta fram CSN som en stor inspiration gällande tillit och lean-arbete.

Avslutningsvis när det gäller arvoden föreslår vi en sänkning med 10%. Arvodet för en heldag är ca 850 kr. Den stora besparingen skulle ske på våra del- och heltidspolitiker. Kommunalrådet har ett av Sveriges högsta arvoden i en kommun av motsvarande storlek, ca 70 000 kr i månaden. Vi föreslår också att det s.k. ”oppositionsrådet” som valdes av S och V och mot oppositionens vilja tas bort under mandatperioden. Totalt sparar vi 2,3 miljoner kr på detta.

Robert Thunfors
Timråpartiet

Björn Hellquist
Liberalerna

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.