Robert

Handlingsplan för budget i balans 2019-2021

I ST:s artikel 29/11 Uppåt 80 anställda kan varslas på Timrå kommun – politiker i bråk om Facebook-inlägg: ”Skräms inte” hänvisas det till en handlingsplan för att få  en ekonomi i balans.

Ur dokumentet står det bland annat:

”Delårsrapporten visar på ett prognostiserat resultat på -39 mkr. Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas på tre år.”

”Majoritetens förslag till budget som nu bereds till kommunfullmäktige föreslår satsningar på nämnderna för att hantera kostnadsökningar och nå målen, men kostnadsmassan måste minska för att skapa ett resultat. Det innebär att kommunfullmäktige inte kan tillskjuta 28,5 mkr som nämnderna begärt.”

”Den långsiktiga finansiella analysen som kommunen utfört visar på att nettokostnaderna ökar 25 procent mer än intäkterna till 2025. Av den anledningen ska handlingsplanen ta höjd inte bara för åtgärder för att klara av verksamhetsåret 2019, utan även för att producera ett positivt resultat resterande år av mandatperioden. Det innebär att ytterligare åtgärder än kostnadsminskningar på sammantaget 27,5 mkr kan behöva hanteras kommande år”

Ladda ner och läs själv. Läs också fackförbundens reservationer.

Handlingsplan (pdf)

Fackens reservationer i MBL-förhandling

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.