Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M)

Reservation på kommunfullmäktige 29 april

På kommunfullmäktige den 29 april valde den nya oheliga regnbågsalliansen V, S, C, KD och M att rösta ner oppositionens förslag till mötesjusterare av fullmäktigesammanträdet.

Detta resulterade i en omröstning där oppositionen förlorade omröstningen med 28 – 12 röster, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beblandade sig åter i en omröstning som de inte ska göra. Timråpartiet reserverade sig därefter.

Här är vår reservation:

Reservation gällande punkten ”val av mötesjusterare”

På fullmäktige den 26 november 2018 beslutade den nya politiska majoriteten Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna att utse Tony Andersson (M) till kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.

Man kan konstatera att vi nu har tre kommunalråd i majoritet. Tony Andersson (M) saknar legitimitet och trovärdighet att verka som oppositionsråd. Tony representerar inte största oppositionsparti och representerar inte heller största oppositionsgrupp.

Utöver detta har S och V har valt M som första parti att i ”inkallelseordningen” tjänstgöra för S och V-företrädare om dessa är frånvarande från sammanträden. Det är tydligt att alla dessa partier har bildat en ohelig regnbågsallians.

På fullmäktige den 29 april 2019 valde den nya politiska majoriteten V, S, C, KD och M att rösta ner oppositionens kandidat Lotta Borg (T) till justerare för att i stället välja två ledamöter från majoriteten till justerare.

Sådant agerande är inte förenligt med tidigare praxis och svensk demokratisk tradition. Men denna typ av beteende är inte något nytt i Timrå kommun och hos Socialdemokrater och Vänsterpartister.

I sann Timråkrati-anda så är man likgiltig mot de demokratiska spelreglerna. Och det är inte första gången. Vem minns inte hur den dåvarande politiska majoriteten Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2014-2018 ljög för kommuninvånarna om hur en motion kring en oberoende granskning av kommunens ekonomiska förehavanden kring Timrå IK från år 2003 hanterades i kommunförvaltningen.

När man blev överbevisad så bytte man strategi och anklagade oppositionsledamöter för arbetsmiljöproblem, något som var en ren lögn. När det också överbevisades, försökte man förfölja och trakassera oppositionen genom att tvinga dem att svara på interpellationer. Det senare prövades i förvaltningsrätt och kammarrätt och där den dåvarande politiska majoriteten förlorade stort (mål 933-16).

Vi i Timråpartiet beklagar att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ansluter sig nu till det förhållningssättet. Detta för endast sin egen vinning, makt och pengar, och mot gällande praxis och tradition.

Att förtrycka, förfölja och trakassera oppositionen är något som bara sker i diktaturer, fasciststater och uppenbarligen också i Timrå.

Timråpartiet

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.