Robert

Socialdemokraterna – Ni erkänner misstaget, så gör om och gör rätt?

Replik på S: Timråpartiets överklagan i Miljö- och Byggnadsnämnden försenar byggloven för medborgarna

Orginalinsändare: Därför överklagar vi Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde

Man kan först fråga sig varför kommunalrådet Ewa Lindstrand (S) gör replik på min insändare istället för Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Roger Öberg (S). Jag uppfattar det som att Ewa Lindstrand håller med mig om att det är klantigt och odemokratiskt att detta har hänt, att alla inte har fått sin kallelse. Efter det skiljer sig våra åsikter åt.

Under 2015 (ST 8/7) hände ett liknande fall som detta i kultur- och tekniknämnden. Ordförande hade inte kallat in ersättare för att en ledamot var frånvarande. Hela nämndsmötet blev upphävt av förvaltningsrätten.

Ersättarna ska bli kallad i samma ordning som ledamöterna. Man kan aldrig veta om en ordinarie ledamot måste avvika från ett sammanträde, är sjuk, eller får annat förhinder. Det är alltid enkelt att komma och säga det i efterhand när man har fakta på bordet. En ersättare har yttranderätt på mötet och har möjlighet att vara med i debatten. Ewa förtydligar också att detta är ett spel för galleriet ”låtsas om vi kunde påverka beslutet”. Intressant att Ewa vet det, du sitter nämligen inte i nämnden. Eller var beslutet bestämt innan nämndsmötet någon annanstans?

Den som skulle fått avslag på sin ansökan om bygglov skulle nog bli väldigt upprörd att kommunen inte följt grundläggande demokratiska principer.

Det är olyckligt att andra drabbas och det beklagar vi. Men det handlar om demokrati, och därmed också rättssäkerhet. Den som skulle fått avslag på sin ansökan om bygglov skulle nog bli väldigt upprörd att kommunen inte följt grundläggande demokratiska principer. Istället för att Socialdemokraterna ska gräva ner sig i sandlådan och tjura för att dom inte får bestämma så borde ordförande Roger Öberg erkänt misstaget, ingen människa är felfri, och kallat till nytt extra nämndsammanträde och besluten kunde tas om på riktigt sätt. Då hade ingen hamnat i kläm.

Robert Thunfors, ordförande för Timråpartiet och ledamot i kommunstyrelsen i Timrå kommun

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.