Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M)

Hur står det till med ST:s bevakning av lokalpolitiken i Timrå?

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Vi i Timråpartiet trodde att Sundsvalls Tidning (ST) hade tagit till sig kritiken från det uppmärksammade reportaget i Medierna i P1 om ST:s mycket bristfälliga valbevakning av Timråpolitiken. Men uppenbarligen inte. Någon journalist från ST har inte visat sig på kommunfullmäktige sen våren 2018 och nu är vi inne på april 2019.

Exempelvis artikeln med Henrik Sendelbachs avgång (ST 27/3) innehåller en hel del faktafel. Exempelvis sätter ST en bildrubrik ”Det blev endast blev tre partier i opposition.” och syftar på Moderaterna (M), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD). Har ST missat att dessa tre partier ingår i den politiska majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet?

Både S och V har valt M som första parti att i ”inkallelseordningen” tjänstgöra för S och V-företrädare om dessa är frånvarande från sammanträden. En omständighet som ST inte har rapporterat om.

Majoriteten valde sitt eget oppositionsråd

På fullmäktige den 26 november 2018 nominerande den mindre ”restalliansen” M, C och KD sin kandidat Tony Andersson (M) som oppositionsråd mot gällande ordning och praxis mot oppositionens kandidat från Timråpartiet. Dessa tre partier sökte och fick aktivt stöd av majoritetspartierna S och V.

Majoriteten valde sitt eget oppositionsråd. Då kan man omöjligt vara i opposition, utan de nya majoritetspartierna S, V, M, C, KD skapade sig ett extra kommunalråd, eller om man ska vara ironisk, ett ”majoritetsråd”.

Det finns bara en opposition och den består av Timråpartiet (T), Liberalerna (L) och Sverigedemokraterna (SD).

Oppositionen har nu ingen företrädare som kan bevaka deras intressen. Tusentals Timråbor står utan representation i kommunledningen. Det nya majoritetsrådet kostar 3,2 miljoner kr på fyra år av Timråbornas skattepengar.

Ansträngt ekonomiskt läge

Detta är mycket allvarligt i tider med en väldigt ansträngd kommunal ekonomi. Förra året gick Timrå kommun back med 60 miljoner. Det motsvarar 1,50 kr i skattehöjning, eller ca 250 kr mer i månaden i skatt för en normalinkomsttagare.

T, L och SD föreslog att majoritetsrådet skulle avskaffas. Något som röstades ner av majoritetspartierna. ST skrev ingenting!

Sexuella trakasserier

I både ST och i SVT Västernorrland har det gjorts en granskning de senaste veckorna om sexuella trakasserier gällande en kommunanställd i Timrå som också är fritidspolitiker. Vad gör ST då?

Jo, ST vägrar skriva ut partibeteckningen på den kommunanställde tillika fritidspolitikern. ST vägrar skriva ut vem som är lokal partiordförande som gör uppseendeväckande uttalanden om att man inte tror på kvinnorna. Och ST vägrar skriva vilken politiker och parti som kräver svar av kommunen och kommunalrådet Stefan Dalin (S).

Under tiden berättar SVT att det är en socialdemokrat som är anklagad. och i samma artikel får man lära sig att det är Lars-Erik Byström (S) som är lokal partiordförande och som gör dessa anmärkningsvärda uttalanden som nämns i ST.

SVT berättar också att det är Monica Persson (T) som skrivit interpellationen och kräver svar av kommunen. ST väljer att mörka partibeteckning medans andra medier skriver ut det.

Bristande bevakning får allvarliga konsekvenser

Denna typ av bristande bevakning av lokalpolitiken får allvarliga konsekvenser för demokratin. Hur ska medborgare kunna göra aktiva, medvetna val om det inte finns någon som systematiskt arbetar med kritisk granskning av politiska förslag, politiska makthavare eller politiska skeenden?

Var ska människor vända sig för att få missförhållanden belysta? Vem ska förklara mer komplexa sammanhang eller tydliggöra konsekvenser av olika alternativ?

Vad håller ni på med på Sundsvalls Tidning?

Robert Thunfors

Partiledare
Oppositionsföreträdare Timrå kommun

Lotta Borg

Sekreterare
Gruppledare för Timråpartiet

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.