Robert

Den granskande lokaljournalistiken är lika med noll.

Mittmedia: driver ni en valkampanj för vissa partier? Det undrar vi från Timråpartiet.

Sundsvalls Tidning, vi förstår så klart att det är många partier som vill komma ut med sina budskap under en valrörelse, men man blir fundersam när våra valförslag censureras gång på gång från er sida.  För det är så vi upplever Mittmedias nyhetsbevakning inför valrörelsen 2018: som censurering! Vi har varit i kontakt med Sundsvalls tidnings lokala redaktör för Timråsidan och ställt frågan. Men vi fick inget svar. Locket är på.

Kort information:

–Den 24/8 gick vi ut med ett pressmeddelande om att vi vill ta bort delade turer för personalen inom äldreomsorgen. En politisk fråga som vi var först ut med av alla politiska partier i Timrå kommun. Vi har haft med det i vårt valprogram och skrivit artiklar om det som i början av juli publicerades på vår hemsida. Vi har även haft en dialog med Kommunal under våren om hur vi kan hitta ett kommande samarbete. Det kom ingen respons från tidningen på vårt pressmeddelande.

Men Socialdemokraterna i Härnösand och Sundsvall gick ut med samma sak och vips, kommer artiklarna ut i tidningen.

–Den 21/8 lanserade vi vårt valprogram, där vi tog upp frågan om brist på kunskap av röstdelning, som är en ytterst demokratisk fråga eftersom vi i år, har ett rekord antal lokala partier som ställer upp i länet och i Sverige. Vi fick noll respons.

– Vi vill förtydliga att Timråpartiet inte är ett litet parti i Timrå, som Sundsvalls Tidning försöker framställa det.  Det framkommer tydligt i denna artikel:

https://www.st.nu/artikel/vasternorrland/timra/timras-politiker-ger-svar-om-samarbeten-efter-valet-dorrarna-star-oppna-at-vanster-och-hoger

I artikeln visar tidningen att den inte har koll på mandatfördelningarna. Timråpartiet är sist bland de partier som har tre mandat. Som läsare kan man tro att vi är bland de minsta partierna i kommunen. Sanningen är tvärtom. Vi är det fjärde största, rimligtvis borde vi stå direkt bakom Sverigedemokraterna i rankningen.

Vad är allt detta? Håller Mittmedia medvetet på att censurera Timråpartiet? Ni verkar ha långt från fullt upp på Timråsidan i Sundsvalls tidning. Här har vi länge saknat den politiska bevakningen, vilket vi ofta påtalat. Kanske är redaktören ointresserad av att ta del av politiska nyheter?

Det mest bekymmersamma är att redaktören för Timråsidan inte svarar, varken via mejl eller telefon. Så vi har gått vidare och mejlat nyhetschefen, som åtminstone gett oss ett svar:

”Hej, Robert!

Det är en omöjlighet för oss att nappa på alla tips. Helst i valtider, när många röster vill höras, tvingas vi göra ännu hårdare nyhetsvärderingar än vanligt.

Jag bedömer, utifrån våra siffror, att Timråpartiet har fått komma till tals mer, eller i samma utsträckning, som många andra partier i er storlek i Timrå kommun.

Med det sagt beklagar jag att du känner dig censurerad. Fortsätt skicka in tips!”

Då anser alltså Sundsvalls Tidning att två artiklar är ett rimligt antal att få in för ett parti som är fjärde största i Timrå kommun.

Den första artikeln handlar om rivningen av en lada på Lögdö bruk, som vi inte ens skickade in, utan det var en artikel som vi fick kommentera:

https://www.st.nu/artikel/vasternorrland/timra/timras-politiker-brakar-om-rivning-av-logen-i-logdo-bruk-det-var-nog-inte-medvetet-bara-klantigt

Den andra artikeln handlar om att vi vill ha pendlarstationer i Timrå kommun i en motion till kommunfullmäktige:

https://www.st.nu/artikel/vasternorrland/timra/timrapartiet-foreslar-pendlarstationer-det-skulle-underlatta-for-manga-boende

För oss är det helt galet att man har den synen på nyhetsbevakning under en valrörelse.

Det är inte konstigt att nya nyhetskanaler dyker upp, när den mediabevakning som vi i dag har, väljer vilka partier som ska få synas och vilka som ska censureras bort.  Det ger inte en rättvis bild för väljarna. Det är så att man skäms över Sundsvalls Tidnings valbevakning.

Likaså hur man mörkar vissa historier, som är av den karaktären att det finns ett nyhetsintresse, men man är rädd för att skada det parti som man väljer att driva valrörelsen för.

Väljare: sök information själva eftersom tidningen i dag censurerar information och vinklar artiklar starkt.  Vi är tacksamma för sociala medier och internet. Där får vi en ärlig chans att sprida våra budskap.

Efter valrörelsen kommer vi att granska Sundsvalls Tidnings nyhetsbevakning med hjälp en oberoende konsult. Det ska bli intressant att se fördelningen mellan de olika partierna. Hoppas även att tidningen granskar sig själv också.

Dagbladet, vi saknar er. Då var det åtminstone en rättvis bevakning med journalister som var intresserade av politik och som inte drev en valpropaganda för vissa partier.

Robert Thunfors
Ordförande Timråpartiet

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.