Robert

Därför överklagar vi Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde

Den 11 juni var det sista kommunfullmäktigesammanträdet i Timrå för sommaren. På mötet gjordes det en del fyllnadsval, bland annat bytte Timråpartiet ut sina representanter i miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. Protokollet för fullmäktige justerades den 13 juni.

Timråpartiet meddelade den 15 juni kontaktuppgifter till vår nya representant i miljö- och byggnadsnämnden.

Konstigt nog så blev vår representant, tillsammans med Kristdemokraternas nya representant inte kallade till nämndsmötet den 18 juni.  Ett mycket märkligt förfarande. Kan man skylla på postgången? Knappast. Kommunen skickar ut sina kallelser digitalt tillsammans med möteshandlingarna, det står t.o.m inskrivet i nämndens reglemente.

Ett av besluten som togs på nämndsammanträdet var rivning av logen på Lögdö bruk. Ett beslut som Timråpartiet är starkt emot. Timråpartiet har i tidigare budgetförslag lagt pengar på renoveringar på Lögdö bruk men detta har röstats ner. Till slut sattes det av pengar i budgeten för 2018 av den styrande majoriteten S och V, men då var det försent. Att medvetet prioritera bort renovering av taket och snöskottning ska leda till att man permanent river ett kulturminne är inget annat än ansvarslös hantering av vår gemensamma historia.

Frågan handlar ytterst om demokrati. Att medborgarnas valda representanter blir kallade till möten som de har lagligen rätt att närvara på.

Hade ett rivningsbeslut kunnat förhindras om T och KD hade varit på plats på nämnden? Kanske inte, men vi hade fått varit med i diskussionen och framfört vår ståndpunkt. Frågan handlar ytterst om demokrati. Att medborgarnas valda representanter blir kallade till möten som de har lagligen rätt att närvara på, men då måste de också få en kallelse.

Robert Thunfors, ordförande för Timråpartiet och ledamot i kommunstyrelsen

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.