[embeddoc url=”http://www.timrapartiet.se/wp-content/uploads/2018/02/Motion-Avlasta-rektors-administrativa-börda.pdf” viewer=”google”]

Ärendets gång

  • Barn- och utbildningsnämnden: Avslag
  • Kommunstyrelsen: Avslag
  • Kommunfullmäktige: Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall