Saltning på Tynderövägen

Interpellation

En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.

Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

[embeddoc url=”https://www.timrapartiet.se/wp-content/uploads/2021/01/Saltning-Tynderovagen-interpellation-2021-01-24.pdf” download=”all” viewer=”google”]