Robert

Jag kandiderar som oppositionsråd

Nu är valet över och det är dags att återgå till den realpolitiska vardagen i Timrå kommun. Utmaningarna är många och vi står inför ett svårt ekonomiskt läge, samtidigt som vi ser en mycket positiv förbättring från plats 250 till 82 på den senaste skolrankningen för Timrås skolor.

Timråpartiet gjorde ett fantastiskt val och var ett av de partier som ökade mest i valet. Vi fortsätter i opposition och har genom en valteknisk samverkan kunnat skapa den största oppositionsgruppen tillsammans med Liberalerna och Sverigedemokraterna. Det betyder att vi tillsammans kommer få många fler platser i styrelser och nämnder än vad valresultatet visade och varje parti har mycket bättre möjligheter att driva sitt eget partis politik.

Sen många decennier tillbaka har det varit en tradition i Timrå att största oppositionsparti har tilldelats oppositionsrådsposten. Men under 2016 valde Allianspartierna att ändra på detta till att största oppositionsblock skulle inneha posten från valet 2018, för att utestänga Sverigedemokraterna.

Genom den valtekniska samverkan mellan T, L och SD är vi nu den största oppositionsgruppen och jag har tackat ja till att kandidera till oppositionsråd.

Som oppositionsråd hoppas jag att kunna verka för en tredje vägens politik. Där Timråpartiet som blocköverskridande parti kan samla oppositionen i viktiga principiella frågeställningar.

Min ambition är att tillsammans med de nya kommunalråden, Stefan Dalin (S) och Mari Eliasson (S) kunna fortsätta driva arbetet i brett samförstånd gällande tillväxt- och näringslivsfrågorna för kommunens bästa. Men vi kommer agera som ett starkt oppositionsparti i välfärdsfrågorna.

Det har länge funnits kritik från flera partier mot nuvarande oppositionsråd Tony Andersson (M) på brist på insyn och information. Där vill jag vara tydlig att jag kommer behandla alla oppositionspartier lika.

Men nu står vi i den märkliga situationen att Tony inte accepterar den praxis han själv drivit genom och valt att motkandidera som oppositionsråd. Tony hoppas på majoritetspartierna S och V:s aktiva stöd i slutna omröstningar i personval.

Tony vägrar acceptera att restalliansen är den mindre oppositionsgruppen, utan väljer att motkandidera mot T, L och SD i olika styrelser och nämnder som exempelvis Räddningstjänstförbundet.

På fullmäktige den 29 oktober valde tre ledamöter ur majoriteten att aktivt rösta på restalliansens kandidat mot Björn Hellquist (L) och fem ledamöter från majoriteten mot mig som vice ordförande i valberedningen. Något som bryter mot svenska demokratiska traditioner att majoriteten inte beblandar sig i oppositionspartiernas omröstningar och tar aktiv ställning.

Jag hoppas att detta var ett engångsmisstag och att vi i på fullmäktige den 26 november kommer att följa spelreglerna och att Tony Andersson (M) återtar sina nomineringar.

Ett oppositionsråd valt med aktivt stöd av S och V kommer betyda att V+S+M bildar majoritet i Timrå kommun under mandatperioden 2019-2022.

Det tror jag varken de Vänsterpartistiska, socialdemokratiska eller de moderata väljarna har tänkt.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.