Personalen är vår viktigaste resurs

Arbetsförhållandena för personalen inom äldreomsorgen i Timrå kommun är under all kritik. Det anser Monica Åberg som är orolig för den utveckling som sker.

–Personalen är stressade och går på knäna, säger hon.

Av Timråpartiet, den 21 juli 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Monica Åberg har arbetat inom äldreomsorgen under många år och vet vad hon pratar om.

Monica brinner för att driva frågor som rör personalförbättringar inom vård, skola och omsorg. I denna artikel vill hon berätta om sin syn på personalbristen inom äldreomsorgen.  Hon har sett vilka konsekvenser alla personalnedskärningar bidrar till.

Nu senast vid ett kommunstyrelsesammanträde fick man information om att kommunen visar ett minus på -22 miljoner för 2018.

–Vi från Timråpartiet är rädd för att man kommer att skära ner ännu mer inom äldreomsorgen, skolan och vården. Det är personalkostnaderna som man drar in på, särskilt för oss som jobbar på ”golvet” säger hon.

Monica beskriver hennes arbetsdagar som stressade och hon går ofta hem med känslan att hon kunde ha gjort mer för de äldre.

–Dagligen släcker vi bränder. Den största delen av tiden går åt att göra det som absolut måste göras. Det finns inte tid att kunna ge de äldre det lilla extra, som att gå ut på en promenad eller att göra andra aktiviteter med dem. Många inom personalen går hem med känslan av att vara otillräcklig.

Vi vill sätta stopp för de delade turerna

Hon är också kritisk över hur kommunen lägger arbetsscheman och vill sätta stopp för de delade turerna där upplägget är att personalen arbetar kl 7- 12 och sedan kl 16-21.  Det innebär att de som arbetar långt från hemmet tvingas stanna på jobbet de timmar som de inte arbetar.

– Ändå får man bara betalt för 8 timmar. Dessa uppdelade skift är inte bra och de sliter på personalen.

Likaså vill Monica att alla ska kunna få en heltidstjänst. De flesta anställs på deltid. Hon tycker att det ska vara en rättighet att ha ett heltidsjobb och en möjlighet att välja om man vill gå ner i arbetstid.

– Allt detta gör att det är svårt att få tag på utbildad personal. De flesta tycker att det är ett stressigt och lågt betalt yrke.

Hemtjänsten har det värst enligt Monica Åberg. De har ett minutstyrt schema att följa och det förutsätter att det inte tillstöter några problem under dagen.

Vi måste börja se äldreomsorgen som ett fint jobb

Monica Åberg vill att man börjar se på äldreomsorgen som ett fint jobb. Hon blir ledsen när hon minns tillbaka hur en chef en gång uttryckte sig: ”Känner ni ingen som kan jobba extra inom äldreomsorgen? Det räcker att de har två armar och två ben”

–Vi kan inte se det så. Det handlar om äldre människors värdighet, vi måste ha utbildad personal, säger Monica och fortsätter:

–Jag tycker att vikarier ska få möjligheten att vidareutbilda sig. Det är viktigt att de som arbetar med de äldre har medicinsk kunskap och får kompetensutveckling. Förhoppningsvis blir det en motivation för dem att sedan stanna kvar inom verksamheten.

Vi vill öka antalet heltjänster

På grund av all stress blir många inom personalen sjuka och antalet sjukskrivningar inom kommunen har ökat. Timråpartiet föreslår att öka antalet heltidstjänster. På så sätt blir det mindre stress på jobbet och personalen kommer att trivas bättre.

– Det gjorde Skara kommun och där lyckades man få ner sjukskrivningarna. Alla sjukskrivningar kostar kommunen enorma pengar.

Monica Åberg tycker att personalen inom vård, skola och omsorg är vår viktigaste resurs.

– Jag älskar mitt arbete och att ta hand om de äldre. Jag och mina kollegor är kommunens viktigaste resurs. Var rädd om oss.

Läs mer: 

Personalen är vår viktigaste resurs
Den kommunala verksamheten ska erbjuda en grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg, LSS och övriga kommunala tjänster. För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha mer personal inom skola, vård och omsorg. Vi ser oroande på den brist på personal som råder med dålig arbetsmiljö, arbetsvillkor, många vikarier och höga sjukskrivningstal som kostar kommunen 100-tals miljoner kronor varje år. Detta gör vi genom:

  • Att ha en ökad bemanning inom skola, vård och omsorg.
  • Att satsa på en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor
  • Att ge rätt till heltid med möjlighet till deltid
  • Att sätta stopp för delade turer
  • Att satsa på kompetensutveckling och karriärutveckling
  • Att möjliggöra delaktighet och inflytande i vardagen
  • Att satsa på att minska sjukskrivningarna

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.