August Palm

Nya som gamla medlemmar samt sympatisörer/nyfikna/intresserade välkomnas till öppet möte med Timråpartiet den 24 april.

Det är 138 år sedan som agitatorn August Palm ställde rubrikens retoriska fråga under ett anförande i Malmö, fast med ordet Socialdemokraterna.

Timråpartiet är ett av få partier som ökade mest i kommunalvalet i Timrå i höstas. Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Men vi behöver bli många fler!

På kvällens agenda kommer bland annat avhandlas:

– Kommunens dåliga ekonomiska situation.
– Om Timråpartiets arbete hittills i kommunen sen höstens val.
– Vad vill du att Timråpartiet ska driva för frågor?
– Vad vill du med ditt medlemskap i Timråpartiet?

Förtroendevalda närvarar från bland annat fullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden och socialnämnden.

Datum: 24 april
Plats: Söråkers Folkets hus, sal Stora B.
Tid: 18:30 – 20:30

Vi bjuder på fika, men endast om du O.S.A senast 21 april till info@timrapartiet.se eller skriver till oss via Facebook Messenger.

Välkommen!

Styrelsen