Varför rösta på ett lokalt parti?

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och landstinget? Gör din röst hörd för Timrås bästa – rösta på Timråpartiet.

Som lokalt och kommunalt parti är vi bara engagerad i Timrå kommun. Du är du välkommen som medlem och rösta på oss oavsett om du är exempelvis vänsterpartist, socialdemokrat, liberal eller moderat men delar våra sakfrågor.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något moderparti som bestämmer vilken politik vi ska föra i Timrå. Vi jobbar endast för Timrås och för Timråbornas  bästa.

Vi står för småskalighet, förnuft och värnar om skattepengarna och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Timrå till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Timrå i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sitt riksparti, säger en sak men gör en annan!

Timråpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Timrå.

Med stort stöd från Timrås väljare har Timråpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt en del av de kommunala nämnderna.