Vi i Timråpartiet vill..

Skapa en likvärdig skola som ställer höga krav och har höga ambitioner, med fler behöriga lärare, specialpedagoger och extra resurser som kan minska den administrativa bördan för rektor och lärare.

Minska storleken på antal barn i klasserna. Minska barngrupperna i förskolan.

Motverka psykisk ohälsa genom fler kuratorer, skolsköterskor och en bättre elevhälsa.

Utveckla kulturskolan med programmering, bild och form.

Alla ska ha tillgång och användande av IT i skolan som surfplattor och smarboards ska öka.

Fler drogfria mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med meningsfulla aktiviteter.

Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrande med mer personal.

Förbättra kontinuiteten och införa Skönsmomodellen inom hemtjänsten. Äldre skall inte möta så många nya ansikten

Ge medborgare med hemtjänst friheten att själva, så långt lagen tillåter, avgöra hur/när tjänster skall utföras.

Nyttja välfärdsteknik för att tryggare kunna bo hemma.

Skapa möjlighet för gifta och sambos att flytta tillsammans till boenden.

Maten ska vara näringsrik, smakrik och aptitlig med fler alternativ på menyn.

Erbjuda wi-fi och bredare tv-utbud på alla kommunens boenden.

Förbättra arbetsvillkoren för personalen med rätt till heltid, stopp för delade turer, konkurrenskraftiga löner samt satsa på kompetens- och karriärutveckling.

Möjliggöra delaktighet och inflytande i vardagen. Satsa på bättre arbetsmiljö för att minska sjukskrivningarna

Vi vill införa en fyrverkeribegräsning till ett par timmar runt midnatt på nyårsafton med tanke på våra djur. Satsning på hundrastgård i Timrå och Söråker.

Fortsätta arbetet med Norrlands bästa företagsklimat genom att göra det enklare att starta och driva företag, med färre regler och kortare handläggningstider.

Anställa kommunala patrullerande ordningsvakter.

Fältassistenter ska vara ute kvällar och helger.

Stödja initiativ till byavakter och grannsamverkan.

Satsa på solceller på kommunala fastigheter för att minska elkostnaderna, och som i sin tur skapar resurser till mer personal – inte minst blir vår miljö en ”vinnare” i den här satsningen.

Skapa bättre resemöjligheter till, från och inom kommunen. Med pendlingsstationer för Norrtåg i Söråker (Duved) och Tallnäs/Sörberge och fler bussar i tätort och landsbygd med ett enklare prissystem. Ungdomskortet ska också kunna användas för att åka till Sundsvall och Härnösand.

Erbjuda attraktiva boenden för alla, byggklara tomter, hyres- och bostadsrätter samt plus- och trygghetsboenden. Vi vill också underlätta möjligheten att bygga strandnära.

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Fler drogfria mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med meningsfulla aktiviteter.

Krafttag för brott mot upphandlingsreglerna och dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud. Samt krav på kollektivavtal och att regelverket för den svenska arbetsmarknaden följs.

Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser, sommarjobb och större samverkan med näringslivet.

Utveckla området kring NHK Arena med nytt badhus och bättre möjligheter till parkering och kollektivtrafik. Vi vill också utreda förutsättningen för hotell i området i privat regi.

Kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg.

Vi vill upprusta Y:et och satsa på deltaområdet.

Fortsatt centrumutveckling i Sörberge och Söråker.

Bygga ut fibernätet inom kommunen.

Upplysta återvinningsstationer.

Rättvisare fördelning av kommunala bidrag till idrottsföreningar.

Dela socialnämnden till en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd.

Bättre och fler e-tjänster.

Skapa en likvärdig skola som ställer höga krav och har höga ambitioner

Minska storleken på antal barn i klasserna. Minska barngrupperna i förskolan.

Motverka psykisk ohälsa genom fler kuratorer, skolsköterskor och en bättre elevhälsa

Satsa på kompetensutveckling för obehöriga lärare

Avlasta rektorers och lärares administrativa börda

Satsa på fler specialpedagoger

Alla ska ha tillgång och användande av IT i skolan som surfplattor och smarboards ska öka.

Utveckla kulturskolan med programmering, bild och form.

Fler drogfria mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med meningsfulla aktiviteter.

Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrande med mer personal.

Förbättra kontinuiteten och införa Skönsmomodellen inom hemtjänsten. Äldre skall inte möta så många nya ansikten.

Ge medborgare med hemtjänst friheten att själva, så långt lagen tillåter, avgöra hur/när tjänster skall utföras.

Skapa fler boendeformer som plusboenden och trygghetsboenden.

Nyttja välfärdsteknik för att tryggare kunna bo hemma.

Skapa möjlighet för gifta och sambos att flytta tillsammans till boenden.

Maten ska vara näringsrik, smakrik och aptitlig med fler alternativ på menyn.

Erbjuda wi-fi och bredare tv-utbud på alla kommunens boenden.

Kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg.

Vi vill införa en fyrverkeribegräsning till ett par timmar runt midnatt på nyårsafton med tanke på våra djur. Satsning på hundrastgård i Timrå och Söråker.

Anställa kommunala patrullerande ordningsvakter.

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg

Fältassistenter ska vara ute kvällar och helger.

Stödja initiativ till byavakter och grannsamverkan.

Skapa bättre resemöjligheter till, från och inom kommunen. Med pendlingsstationer för Norrtåg i Söråker (Duved) och Tallnäs/Sörberge och fler bussar i tätort och landsbygd med ett enklare prissystem. Ungdomskortet ska också kunna användas för att åka till Sundsvall och Härnösand.

Erbjuda attraktiva boenden för alla, byggklara tomter, hyres- och bostadsrätter samt plus- och trygghetsboenden. Vi vill också underlätta möjligheten att bygga strandnära.

Vi vill införa en fyrverkeribegräsning till ett par timmar runt midnatt på nyårsafton med tanke på våra djur. Satsning på hundrastgård i Timrå och Söråker.

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Fortsatt centrumutveckling i Sörberge och Söråker.

Bygga ut fibernätet inom kommunen.

Upplysta återvinningsstationer.

Fortsätta arbetet med Norrlands bästa företagsklimat genom att göra det enklare att starta och driva företag, med färre regler och kortare handläggningstider.

Utveckla området kring NHK Arena med nytt badhus och bättre möjligheter till parkering och kollektivtrafik. Vi vill också utreda förutsättningen för hotell i området i privat regi.

Vi vill upprusta Y:et och satsa på deltaområdet.

Krafttag för brott mot upphandlingsreglerna och dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud. Samt krav på kollektivavtal och att regelverket för den svenska arbetsmarknaden följs.

Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser, sommarjobb och större samverkan med näringslivet.

Fortsatt centrumutveckling i Sörberge och Söråker.

Vi vill bygga ut fibernätet inom kommunen.

Förbättra arbetsvillkoren för personalen med rätt till heltid, stopp för delade turer, konkurrenskraftiga löner samt satsa på kompetens- och karriärutveckling.

Möjliggöra delaktighet och inflytande i vardagen. Satsa på bättre arbetsmiljö för att minska sjukskrivningarna

Dela socialnämnden till en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd.

Bättre och fler e-tjänster.

Rättvisare fördelning av kommunala bidrag till idrottsföreningar.

Satsa på solceller på kommunala fastigheter för att minska elkostnaderna, och som i sin tur skapar resurser till mer personal – inte minst blir vår miljö en ”vinnare” i den här satsningen.

Krafttag för brott mot upphandlingsreglerna och dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud. Samt krav på kollektivavtal och att regelverket för den svenska arbetsmarknaden följs.

Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser, sommarjobb och större samverkan med näringslivet.