Bygg en gång- och cykelbana från Söråker till Åstön

Vägen ut mot Tynderö och Åstön är i dåligt skick och har länge behövt upprustning. Framför allt en breddning behövs för gående och cyklister.

– På den här sträckan passerar i genomsnitt 2 000 fordon per dygn och vägen är smal, kurvig och backig. Det är livsfarligt att promenera och cykla efter den, säger Johan Persson, som bor på Tynderö och är engagerad i Timråpartiet.

Johan vid Tynderövägen

Av Timråpartiet, den 25 juli 2018 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Under många årtionden har en gång- och cykelväg diskuterats, men ingenting har hänt. Därför vill Timråpartiet under nästa mandatperiod arbeta för att det blir en gång-och cykelväg. Ett förslag som Johan Persson välkomnar och menar att det skulle vara ett lyft för näringslivet på bygden, som exempelvis Holmö Brygga, Färja och Idyllen.

– Jag bor i Myckeläng och för mig vore det drömmen att kunna cykla tryggt och säkert, mellan Idyllen och Holmö brygga och sen vidare hem. Eller varför inte ta en cykeltur in till Söråker.

Det är inte bara för näringslivet som denna satsning är viktig. Johan berättar att många barnfamiljer flyttar ut på Tynderö och bor året runt.

–Vägarna är smala och bilarna kör fort, det ska vara tryggt för de som vill kunna promenera med barnvagnen eller sin hund. Men det är det inte i dag, det är farligt, säger Johan Persson som anser att kommunen måste börja driva frågan hårdare mot Trafikverket.

– Det är dags att det satsas nu även på Åstön, Tynderö och Söråker. Det är viktigt att kommunen driver frågan hårdare mot Trafikverket. Och att kommunen går in med en  saminvestering under nästa mandatperiod, avslutar Johan Persson.

Timråpartiet vill:

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.