Testinlägg

Motion om rektors administrativa börda

Barn- och utbildningsnämnden: Avslag Kommunstyrelsen: Avslag Kommunfullmäktige: Avslag

Motion om solcellskarta