Timråbloggen


En politisk blogg

Senare under 2018 kommer Timråbloggen att lanseras. Bloggens syfte är att granska Timrå kommuns affärer och politiska beslut. Vi kommer på bloggen presentera material, dokument, skrivelser och andra uppgifter.


Utgivarebevis

Timråbloggen har beviljats utgivarebevis av radio- och tvmyndigheten under 2016. Det innebär att bloggen står under skydd av yttrandefrihetsgrundlagen och tillhörande lagstiftning. Bland annat om meddelarfrihet och efterforskningsförbud.

Ansvarig utgivare är Robert Thunfors


Meddelarfrihet

Du som anställd i Timrå kommun har meddelarfrihet. Det  innebär en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till grundlagsskyddad media som Timråbloggen. Du har rätt att vara anonym och TImrå kommun får inte efterforska vem som lämnat uppgifter (efterforskningsförbudet) och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna (repressalieförbudet).

Läs mer på Journalistförbundet