Robert

Handlingsplan för budget i balans 2019-2021

I ST:s artikel 29/11 Uppåt 80 anställda kan varslas på Timrå kommun – politiker i bråk om Facebook-inlägg: “Skräms inte” hänvisas det till en handlingsplan för att få  en ekonomi i balans.

Ur dokumentet står det bland annat:

“Delårsrapporten visar på ett prognostiserat resultat på -39 mkr. Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas på tre år.”

“Majoritetens förslag till budget som nu bereds till kommunfullmäktige föreslår satsningar på nämnderna för att hantera kostnadsökningar och nå målen, men kostnadsmassan måste minska för att skapa ett resultat. Det innebär att kommunfullmäktige inte kan tillskjuta 28,5 mkr som nämnderna begärt.”

“Den långsiktiga finansiella analysen som kommunen utfört visar på att nettokostnaderna ökar 25 procent mer än intäkterna till 2025. Av den anledningen ska handlingsplanen ta höjd inte bara för åtgärder för att klara av verksamhetsåret 2019, utan även för att producera ett positivt resultat resterande år av mandatperioden. Det innebär att ytterligare åtgärder än kostnadsminskningar på sammantaget 27,5 mkr kan behöva hanteras kommande år”

Ladda ner och läs själv. Läs också fackförbundens reservationer.

Handlingsplan (pdf)

Fackens reservationer i MBL-förhandling