Jag inser också att hela majoriteten hellre vill verka korkad än att ta sitt ansvar.

Robert Thunfors

Man skriver ” Vi kunde omöjligt försonas med tanken att vår eventuella passivitet skulle innebära ett ökat inflytande för Sverigedemokraterna.”

Som vanligt diskuterar man inte med Sverigedemokraterna – utan om Sverigedemokraterna.

Ett oppositionsråd från Timråpartiet varken ökar eller minskar Sverigedemokraternas inflytande. Sanningen är att deras inflytande ökar i Timrå, för att deras valresultat ökade, för att kommunens medborgare ville det i valet den 9 september.

Detta oavsett vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker om det, eller vad jag tycker om det. Sverigedemokraterna får en självständig kommunrevisor, och hade fått det också utan valteknisk samverkan med T och L. Ni har inte åstadkommit någonting i den frågan, Utan visat prov på demokratisk omognad och ansvarslöshet.

Ni använder Sverigedemokraterna som en ursäkt för något annat. Det handlar om rädsla. Rädsla för att förlora nästa val 2022 med en stark oppositionsledare från Timråpartiet.

Sen skriver man ”I praktiken handlade det om att hindra samverkanspartierna Sverigedemokraterna, Timråpartiet och Liberalerna från att få någon av ovan nämnda poster.”

Detta är en lögn, eftersom man inte är konsekvent. Björn Hellquist (L) valdes till andre vice ordförande i kommunfullmäktige den 29 oktober 2018 och där alla, utom tre socialdemokrater och vänsterpartister la ner sina röster.

Precis som Chatrine Nordlund (L) skriver i sin insändare, inser jag också att hela majoriteten hellre vill verka korkad än att ta sitt ansvar för vad deras val faktiskt innebar.

Nya kommunalrådet Stefan Dalin (S) är filosofie doktor i historia. Stefan borde undervisa sina partivänner vad Ny demokrati stod för i början på 1990-talet och vem som var Ny demokratis representant i Timrå under samma period – nämligen Tony Andersson.

Ni valde bort en socialdemokrat och valde istället en f.d. Nydemokrat till oppositionsråd. Ni bildar majoritet tillsammans med någon som stått för allt, som ni själv säger att ni är emot.

Grattis, bra jobbat.