Vad tycker du är Timrås viktigaste fråga?

Kom med synpunkter, tankar och idéer.


[recaptcha]

Exempel på inkomna synpunkter

Att slå sig samman med Sundsvalls kommun. Kommunen krymper. Vi har inga skolor som kan konkurrera med ex. IES och Mimer vilket betyder att en stor del av våra ungdomar går i skola i Sundsvalls kommun.

Björn

Att vårda varumärket Timrå ik

Potential finns för ELITSERIEN ….

Kent

6 timmars arbetsdag för kommunalt anställda på Förskola, skola och äldreomsorg. Viktiga yrken som får vårt samhälle att fungera. För att minska sjukskrivning och stress.

Louise

Kommunen behöver flera större hyreslägenheter, d.v.s 4:or och uppåt till humana priser som vanliga svenssonfamiljer har råd att betala för.

Timrå behöver även få bort missbrukarna från Timrå centrum. Det känns väldigt fel att ta med barnen och handla på Coop, då det pågår öppen drogförsäljning vid entrén.

Sara